Cohousing in Vlaanderen

Video | Posted on by | Leave a comment

Video over het concept co-housing

Video | Posted on by | Leave a comment

Doelstellingen Co-housing Schoten

Co-housing Schoten wil

– een draagvlak creëren voor een co-housing project in regio Schoten of haar buurgemeentes. Democratie is hierbij een belangrijke pijler.

Voor meer info:

mail: cohousingschoten@gmail.com

tel: 0497/60.28.34

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wat is co-housing?

Cohousing is de naam voor een nieuw woonconcept dat probeert een antwoord te geven op de vervreemding in de maatschappij van vandaag. De architectuur is ontworpen opdat er plaats is voor sociale interactie en buren een hogere betrokkenheid hebben.

Cohousing probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te restaureren. In een Cohousingproject kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid.

Naast een privéhuis en -tuin hebben cohousers ook eengemeenschappelijke tuin en een centraal huis waarin ruimtes gedeeld worden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment